Мебельлар ёки мебеллар?

Рус тилидан ўзбек тилига кириб келган сўзларда юмшатиш белгиси (мягкий знак – ь) бўлса, кирилл ёзувида ёзилган сўзларда бу белги сақланиб қолади: сентябрь, мебель, компьютер, интервью, пьеса, бульон каби.

Лекин юмшатиш белгиси сўзнинг охирида келса ва ундан сўнг қўшимча қўшилса, юмшатиш белгиси тушиб қолади.

Мебельлар ❌
Мебеллар ✅

Сентябрьда ❌
Сентябрда ✅

Ўқишни тавсия этамиз

© Sarlavha.com, 2023